Home » รถเข็นงานโรงแรม. รถเข็นงานซักรีด

คุณสมบัติของสแตนเลส

2022-02-19T11:35:59+07:00

สแตนเลสสตีล คือ โลหะผสม (Ferrous Alloy) ระหว่างเหล็กกับสารหลายชนิด ที่สำคัญ คือ สารโครเมี่ยมอย่างน้อย 10% ที่ทำให้เหล็กกลายเป็นโลหะผสม ที่สามารถทนการกัดกร่อน และ ทนสนิมทั้งจากธรรมชาติ และจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสแตนเลส สตีล สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ 8 กลุ่มด้วยกันขึ้นอยู่กับส่วนผสมของธาตุต่างๆ

คุณสมบัติของสแตนเลส2022-02-19T11:35:59+07:00

ข้อดีและข้อเสียของพาเลทแต่ละชนิด

2022-06-02T16:22:36+07:00

ข้อดีและข้อเสียของพาเลทแต่ละชนิด พาเลท แต่ละ ชนิดจะมีคุณสมบัติในการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และ จึงทำให้พาเลทแต่ละชนิดจึงมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดของพาเลท พาเลทไม้ (Wooden Pallet) ข้อดีของพาเลทไม้คือ  1.เป็นพาเลทที่หาได้สะดวกรวดเร็วและซื้อหาได้ง่าย ที่วิธีทำให้เป็นพาเลทได้อย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน 2.เป็นพาเลทที่มีราคาถูก และมีความแข็งแรง ทนทาน วัตถุที่นำมาประกอบพาเลทถ้ามีการแตกหรือหักก็สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ 3.เป็นพาเลทที่มีการรับน้ำหนักได้สูง คือ สามารถรับน้ำหนักในขณะเคลื่อนย้ายได้ถึง

ข้อดีและข้อเสียของพาเลทแต่ละชนิด2022-06-02T16:22:36+07:00

ประเภทของรถเข็น

2022-02-19T11:31:16+07:00

ประเภทของรถเข็น รถเข็นอเนกประสงค์ รถเข็นอเนกประสงค์ รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นรถเข็น 4 ล้อ ที่มีด้ามหรือราวจับเชื่อมติดอยู่กับฐาน ใช้งานง่าย รับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับใช้ขนสิ่งของทั่วไป ช่วยทุ่นแรง และเพิ่มความคล่องตัวให้การขนย้ายสิ่งของได้เป็นอย่างดี รถเข็นอเนกประสงค์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ขนกล่องกระดาษหรือน้ำดื่มในสำนักงาน, ใช้ขนพัสดุในคลังสินค้า/โรงงาน หรือใช้ขนสินค้าในห้าง/ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

ประเภทของรถเข็น2022-02-19T11:31:16+07:00
Go to Top