6 รูปแบบการ จัดเก็บสินค้า

การจัดเก็บสินค้า

6 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นรูปแบบการ จัดเก็บสินค้า ที่มีความแตกต่างกันออกไป ก่อนที่เราจะเลือกรูปแบบการจัดเก็บสินค้า เราควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าของแต่ละรูปแบบก่อน

  1. การจัดเก็บสินค้า โดยไร้รูปแบบ (Informal System)

เป็นการจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีการจดบันทึกตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าเข้าไว้ในระบบ และสินค้าของเราทุกชนิดสามารถจัดเก็บสินค้าไว้ตำแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า ซึ่งการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก

  1. การจัดเก็บสินค้าโดยกำหนดตำแหน่งตายตัว (Fixed Location System)

เป็นการจัดเก็บสินค้าที่มีการระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้าแบบตายตัว ซึ่งการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีขนาดเล็ก หรือมีพนักงานไม่มากนัก

  1. การจัดเก็บสินค้าโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System)

เป็นการจัดเก็บสินค้าโดยใช้รหัสสินค้า มีการกำหนดตำแหน่งตายตัว การเก็บแบบใช้รหัสสินค้าจะมีลำดับการจัดเก็บสินค้าเรียงกัน เช่น รหัสสินค้าหมายเลข A123 ซึ่งการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้จะทำให้พนักงานรู้ตำแหน่งของสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

  1. การจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System)

เป็นการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า โดยมีการจัดตำแหน่งการวางคล้ายกับร้านค้าปลีก หรือตาม Supermarket ทั่วไปที่มีการจัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกัน หรือประเภทเดียวกันไว้ ซึ่งการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้ามากขึ้น และง่ายต่อพนักงาน

  1. การจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้กำหนดตำแหน่งตายตัว (Random Location System)

เป็นการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้มีการกำหนดตำแหน่งตายตัว ทำให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถเก็บไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่ในรูปแบบการจัดเก็บสินค้านี้จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ และติดตามข้อมูลของสินค้าเข้ามาช่วยว่าอยู่ในตำแหน่งใด โดยจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็นการใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างคุ้มค่า และเป็นระบบเหมาะสำหรับคลังสินค้าทุกขนาด

  1. การจัดเก็บสินค้าแบบผสม (Combination System)

เป็นการจัดเก็บสินค้าแบบผสมผสาน โดยตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้านั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า ชนิดนั้น ๆ เช่น หากสินค้านั้นเป็นวัตถุอันตราย หรือมีสารเคมีต่าง ๆ เราควรจัดแยกออกจากสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม

 

ขอบคุณบทความจาก maebuilder

——————————————————————

 เรามีความสามารถ ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเรามี โรงงานผลิตเป็นของเราเอง
 เรามีทักษะ และ ความเชียวชาญ ในการผลิต มากกว่า 30 ปี มีเครื่อง จักรที่ทันสมัย ในการผลิต มีทีมงาน ที่มีความสามารถ ในการผลิตและการขาย ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ มีส่วนลดพิเศษ ตามจำนวนการสั่งผลิต เรามีซับเยอะที่ได้สินค้า ราคาถูก แต่มีคุณภาพ เรามีบริการหลังการขาย ที่ดีเยี่ยม
สามารถติดต่อ Line Official เพื่อขอราคา หรือ ปรึกษา เรื่องผลิต งานสเตนเลส ทุกประเภท งานสั่งทำตามแบบ ผลิตงานเหล็ก รถเข็น พาเลทเหล็ก Stacking รถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้า

สนใจติดต่อ Line Official : เพิ่มเพื่อน

บริษัท ธนะรุ่ง โปดักส์ จำกัด  ด้วยการมี ประสบการ และความชำนาญใน อุตสาหกรรม เหล็ก และ สแตนเลส ของ ผู้บริหาร และ ทีมงานมากกว่า 30 ปี ทำให้ออกแบบ และ พัฒนา ในการผลิตสินค้าใน กลุ่มงานรถเข็น และ งานจัดเก็บ ที่มี ความหลากหลาย ในตัวสินค้าที่มี ความคงทน แข็งแกร่ง สวยงาม ทันสมัย รองรับ การใช้งาน ใน ด้านอุตสาหกรรม โรงงาน และ ด้านงานโรงแรม รวมถึง กลุ่มโรงพยาบาล ด้วยความตั้งใจ ของทีมงานบริษัท ธนะรุ่ง โปรดักส์ จำกัด ประกอบ กับ ประสบการณ์ ความชำนาญ จึงเป็นการ รับประกัน คุณภาพ ของสินค้า

บริษัท ธนะรุ่งโปรดักส์ จำกัด  ก่อตั้งโดยคุณ ณฐาภพ ธนะรุ่ง วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รถเข็นอุตสาหกรรม รถเข็นสแตนเลส งานสั่งผลิตต่างๆ ผู้บริหารและเรามีทีมงาน ที่มีประสบการ ความชำนาญ มากกว่า 30 ปี ทำให้ออกแบบและพัฒนา ในการผลิตสินค้า ในกลุ่มงานรถเข็น และงานจัดเก็บ ที่มีความหลากหลายในตัวสินค้าที่มี ความคงทนแข็งแกร่ง สวยงาม ทันสมัย รองรับการใช้งานในด้านอุตสาหกรรมโรงงาน และ ด้านงานโรงแรม รวมถึงกลุ่ม โรงพยาบาล ร้านอาหาร หมู่บ้านนิติบุคคล อีกด้วย

จุดเด่นที่ทำให้ TRP ครองใจลูกค้า
– รับฟังและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้
ก่อนที่เราจะผลิตสินค้า ทางธนะรุ่ง โปรดักส์ เราจะศึกษาลูกค้า สอบถามลูกค้าเสมอว่า ลูกค้าจะนำสินค้าไปใช้งานประเภทไหน ห้องเย็น ห้องสต๊อก หรือ แม้กะทั้งห้องอาหารซึ่งเราจะใช้สแตนเลส เกรดฟู้ดเกรด (FOOD GRADE) เพื่อไม่ให้วัสดุดิบในการผลิตไม่ก่อให้เกิดสารที่อันตรายต่ออาหาร ถ้าเป็นรถเข็น เราจะสอบถามเสมอว่า ลูกค้าเข็นบนพื้นปูน พื้นเรียบหรือพื้นขรุขระ หรือพื้นที่ ที่มีน้ำมัน เราจึงเลือกแนะนำลูกค้าและเลือกล้อ ให้ลูกค้าใช้งานสินค้าได้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะความใส่ใจลูกค้า ทำให้เราครองใจลูกค้าเป็นระยะอันยาวนาน

– ออกแบบและดำเนินงานโดยวิศวกรประสบการณ์กว่า 30 ปี
ข้อนี้ถือได้ ว่าเป็นจุดแข็งของ ธนะรุ่ง โปรดักส์ ด้วยประสบการณ์ในสายงานนี้ ออกแบบโดยวิศวกร ที่ชำนาญ สินค้าทุกชนิดที่ออกไปจากเราจะ แข็งแรงกว่า สินค้าทั่วไปให้ท้องตลาดแน่นอน

– ทุกการผลิตตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งในการบริการของเรา ที่ลูกค้าทุกคนต้องการ ซึ่งการมีใจรักในงานบริการ จะเป็นแรงขับให้เกิดการบริการในทันที สามารถติดต่อประสานงานได้ถูกจุดและเป็นไปตามความต้องการลูกค้าได้ ทันท่วงที

– พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
เราใส่ใจทุกรายละเอียด ลูกค้านำสินค้าไปใช้งานประเภทไหนก็ตาม เราธนะรุ่ง โปรดักส์ ยินดีที่จะให้ คำแนะนำ คำปรึกษา ถึงแม้ลูกค้าจะไม่ได้ซื้อสินค้ากับเราก็ตาม เรายินดีให้คำปรึกษา เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด ข้อนี้ถือการหัวใจหลักๆเลย ที่ทำให้ ลูกค้าอยู่กับเราตลอดไม่ไปไหน

– บริการหลังการขาย ดูแลตลอดอายุการใช้งาน
แม้ลูกค้าจะซื้อสินค้ากับเรานานแล้วก็ตาม ถ้าสินค้ามีปัญหา เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ บริการทั่ว ประเทศไทย ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า ไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่ที่ไหน เราจะแก้ไขปัญหา ชำรุด ขัดข้อง หรือต้องเปลี่ยนอะไหล่ เราจะไปบริการทุกท่านถึงที่ เรามุ่งมั่นพัฒนาการบริการหลังการขายให้ยอดเยี่ยมที่สุด สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก หมดกังวลเราดูแลให้ตลอด

“รู้จริงเรื่องจัดเก็บ เบ็ดเสร็จเรื่องเคลื่อนย้าย”